Pickup

No.004 文明開化

歴史 No.004 文明開化


江戸時代が終了し明治の近代化で大きく変化した行政と交通の話。

更新履歴

2017/08/24 歴史 No.004 文明開化を公開
2017/08/14 交通 魔剤府新幹線を公開
2017/08/04 歴史 No.003 江戸時代の発展を公開
2017/07/23 歴史 No.002 魔剤府城誕生を公開
2017/07/19 歴史 No.001 魔剤府の成り立ちを公開
2017/07/14 サイトを開設
inserted by FC2 system